Polska – lider w ułatwianiu prowadzenia biznesu.

Bank Światowy w opracowanym raporcie „Doing Business 2013” stwierdził, że żaden inny kraj na świecie nie dokonał w ostatnim roku takich postępów w ułatwianiu prowadzenia biznesu, jak Polska.

W raporcie zbadano 185 państw, Polska usytuowała się na 55 miejscu (62 miejsce w zeszłym roku) w rankingu krajów przyjaznych dla biznesu.

Polska swoja pozycję w rankingu zawdzięcza głównie zmianom w zakresie zredukowania formalności przy rejestrowaniu własności, uproszczenie przepisów podatkowych i regulujących zawieranie i egzekwowanie umów, modyfikację przepisów upadłościowych oraz zwiększenie ochrony inwestorów.

Według Ministerstwa sprawiedliwości na pozycję Polski wypłynął fakt zmiany formy Ksiąg Wieczystych z papierowych na elektroniczne, co zdecydowanie przyspiesza proces rejestru nieruchomości.

KRN.pl

This entry was posted in Gospodarka Polski, Gospodarka UE, nieruchmości, Podatki, rynek nie ruchomości and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *