Zintegrowany system informacji o nieruchomościach

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach ma na celu usprawnienie funkcjonowania procesów związanych z prowadzeniem rejestrów publicznych nieruchomości w Polsce.

Głównym zadaniem ZSIN będzie prowadzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków.  Zasoby aktualizowane będą na bieżąco, co pozwoli na stały monitoring zmian w ewidencji.

15 października na stanowisko pełnomocnika ds. rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach został Włodzimierz Karpiński.

Zintegrowany system informacji o nieruchomościach powstał dzięki nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficznej z dnia 17 maja 1989, która zobowiązuje Głównego Geodetę Kraju do utworzenia i prowadzenia wraz z organami administracji publicznej Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Rządowe plany wdrożenia ZSIN mają zagwarantować szybki dostęp do aktualnych danych o nieruchomościach. Według ekspertów ds. Nieruchomości ten teleinformatyczny system umożliwi sprawne informowanie o zmianach zachodzących w rejestrach publicznych.

Powstanie systemu ma przynieść nie tylko korzyści ekonomiczne ale przede wszystkim pozwoli na lepsze działanie ewidencji gruntów i budynków oraz wprowadzania nowych wpisów w Księdze Wieczystej.

Szacuje się, że czas realizowania projektu ZSIN to około 4 lata.

Źródło: KRN.pl

 

This entry was posted in nieruchmości, Podatki, rynek nie ruchomości and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Zintegrowany system informacji o nieruchomościach

  1. Kerri says:

    It’s hard to find your website in google. I found it on 15 spot, you
    should build quality backlinks , it will help you to increase
    traffic. I know how to help you, just search in google – k2 seo tricks

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *